BrainPOP
מנוי בריינפופ לבתי הספר כולל גישה מלאה לתכנים המופיעים באתר לשימוש כלל המורים והתלמידים . מנוי זה הוא מנוי שנתי המקנה גישה למערכי השיעור.

תכני בריינפופ מותאמים לתוכניות הלימודים ומאושרים על ידי משרד החינוך.

מעוניינים לדעת עוד על שימושים אפשריים של בריינפופ בבית הספר? לחצו כאן

ניתן ליצור קשר עם מחלקת לקוחות מוסדיים
בימים א' - ה' בשעות 16:00 - 09:30
טלפון: 03-6878989
schools@brainpop.co.il