BrainPOP

כדי לחדש את המינוי פעלו לפי השלבים הבאים:

1. הזינו את פרטי המינוי שלכם ולחצו על "הצג פרטי מינוי" על מנת לקבל את מצב המינוי.
2. לאחר קבלת מצב המינוי לחצו על "אפשרות חידוש המינוי".
3. בשלב זה תתבקשו לבחור את מסלול המינוי המועדף עליכם ולהמשיך ברכישה על פי ההוראות. פרטי הגישה שלכם השמורים במערכת יופיעו בשלב מילוי הפרטים האישיים. שימו לב, באפשרותכם לבחור בכל מסלול מינוי שתרצו (משפחתי, משפחתי מורחב, משולב), גם אם הוא שונה מהמסלול המקורי שהיה לכם.