/he/store/images/30_brainpop.gif
מינוי לבתי ספר ולמוסדות לאתר בריינפופ ו/או לבריינפופ ELL ללימוד אנגלית, הכולל גישה למגוון התכנים, לרבות מערכי השיעור באתרי בריינפופ. המינוי מיועד לשימוש כלל המורים והתלמידים בבית הספר. מינוי בית ספרי מינוי משפחתי לאתר בריינפופ ו/או לבריינפופ ELL ללימוד אנגלית המקנה גישה חופשית לכל תכני האתר. המינוי מאפשר כניסה מכל מחשב, עד שני משתמשים, 24 שעות ביממה. שימו לב, המינוי הינו מינוי משפחתי ואינו מיועד לבתי ספר או ארגונים. שם המשתמש והסיסמה אינם ניתנים להעברה. מינוי משפחתי
למה בריינפופ?
אודות בריינפופ
אישור לצורך ניכוי מס במקור בריינפופ 2015
אישור לניהול ספרים בריינפופ 2015