BrainPOP
מינוי משפחתי
מינוי משפחתי לאתר בריינפופ ו/או לבריינפופ ELL המקנה גישה חופשית לאתר. המינוי מאפשר כניסה מכל מחשב, עד שני משתמשים, 24 שעות ביממה. שימו לב, המינוי הינו מינוי משפחתי ואינו מיועד לבתי ספר או ארגונים. שם המשתמש והסיסמה אינם ניתנים להעברה.

לחצו על לקבלת מידע נוסף על מסלול המינוי

סוג המינוי > מסלול המינוי > פרטים אישיים ותשלום

משפחתי חודשי מתחדש- בריינפופ  

  מינוי משפחתי לאתר בריינפופ המקנה גישה חופשית לאתר בכל שעות היממה. המינוי הינו מינוי מתמשך לתקופה בלתי קצובה, והוא יהיה בתוקף עד שתודיעו שברצונכם להפסיקו. התשלום למינוי המתמשך מתבצע פעם בחודש בהתאם למועד הרכישה. להפסקת המינוי בכל עת אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו. לפירוט על תנאי הפסקת המינוי לחצו כאן.  

19.90 ₪ לחודש

משפחתי חודשי מתחדש- בריינפופ ELL  

  מינוי משפחתי לאתר בריינפופ ELL ללימוד והוראת השפה האנגלית, המקנה גישה חופשית לאתר בכל שעות היממה. המינוי הינו מינוי מתמשך לתקופה בלתי קצובה, והוא יהיה בתוקף עד שתודיעו שברצונכם להפסיקו. התשלום למינוי המתמשך מתבצע פעם בחודש בהתאם למועד הרכישה. להפסקת המינוי בכל עת אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו. לפירוט על תנאי הפסקת המינוי לחצו כאן.  

19.90 ₪ לחודש

משפחתי חודשי מתחדש- משולב +  

  מינוי משפחתי משולב המקנה גישה לבריינפופ וכן לבריינפופ ELL ללימוד והוראת השפה האנגלית. המינוי מקנה גישה חופשית לתכני האתרים בכל שעות היממה, המינוי הינו מינוי מתמשך, והוא יהיה בתוקף עד שתודיעו שברצונכם להפסיקו. התשלום למינוי המתמשך מתבצע פעם בחודש בהתאם למועד הרכישה. להפסקת המינוי בכל עת אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו. לפירוט על תנאי הפסקת המינוי לחצו כאן.  

27.90 ₪ לחודש

משפחתי שנתי- בריינפופ  

  מינוי משפחתי לאתר בריינפופ המקנה גישה חופשית לאתר בכל שעות היממה. המינוי הינו מינוי שנתי.  

220.00 ₪ לשנה

משפחתי שנתי- בריינפופ ELL  

  מינוי משפחתי לבריינפופ ELL ללימוד והוראת השפה האנגלית. המינוי הינו מינוי שנתי והוא מקנה גישה חופשית לכלל תכני אתר בכל שעות היממה.  

220.00 ₪ לשנה

משפחתי שנתי- משולב +  

  מינוי משפחתי משולב המקנה גישה לבריינפופ וכן לבריינפופ ELL ללימוד והוראת השפה האנגלית. המינוי הינו מינוי שנתי והוא מקנה גישה חופשית לאתרים בכל שעות היממה.  

299.00 ₪ לשנה

אנא הזינו קוד קופון (אם ברשותכם)

   

Number of Students: